მიღება – VERTIGO

მიღება

მიღება

მიღება

UN_პრეფიქსი: ახალი კინო და ექსპერიმენტული მიდგომები


კურსი მოიცავს როგორც შემეცნებითი, ისე ტექნიკური ნაწილის რევიუს – ლექციებს, მასტერკლასებს, კინოჩვენებებს, დისკუსიებს, ფიჩინგის სექციას და განკუთვნილია კინომოყვარულებისა და კინოს სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისთვის.

ვრცლად.